NITRA Pipe Club is looking after our fellow human beings!

The charity of the collection that Pipe Club Nitra contributed to the association for people with mental disability.

Ahojte, v stredu 13. novembra 2019, zhodou okolností v deň  Svetového dňa dobrosrdečnosti, sme odovzdali Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne, finančný obnos vo výške 451,- Eur, ako výsledok charitatívnej zbierky z Grand Prix Slovakia 2019 v Oravskej Polhore. 

Komárno.jpg

Všetkým, ktorí prispeli formou zakúpenia si tematických popolníkov a medailónov, alebo len tak finančnou čiastkou prispeli a tým zhodnotili charitatívnu zbierku, odovzdávame veľké ĎAKUJEME od klientov ZPMP v Komárne. 
Pipe Club Nitra

Posted in Meeting, Other.